คืนนี้ยาวปายย เพื่อนพร้อม👭เครื่องดื่มพร้อม🍻กับแกล้มพร้อม แหนมใบมะยมเสริมดวง จากร้าน @nuchnamngum กินแล้วคนนิยมชมชอบ....แต่อย่าไปเรอใส่ใครนะ🤪 @pleunpung_namprik pleunpung_namprik น้ำพริกเพลินพุง

  • pleunpung_namprik

    @pleunpung_namprik

    6 months ago
  • คืนนี้ยาวปายย เพื่อนพร้อม👭เครื่องดื่มพร้อม🍻กับแกล้มพร้อม แหนมใบมะยมเสริมดวง จากร้าน @nuchnamngum กินแล้วคนนิยมชมชอบ....แต่อย่าไปเรอใส่ใครนะ🤪

    คืนนี้ยาวปายย เพื่อนพร้อม👭เครื่องดื่มพร้อม🍻กับแกล้มพร้อม แหนมใบมะยมเสริมดวง จากร้าน @nuchnamngum กินแล้วคนนิยมชมชอบ....แต่อย่าไปเรอใส่ใครนะ🤪

  • 1,281 7
  • Save Image Other Pictures

Instagram pleunpung_namprik (น้ำพริกเพลินพุง) Other ImgGram Posts

graces_bake - Grace’s Bake 6 months ago

ชอบตรงอย่าไปเรอใส่คนอื่นนะนี่แหละค่า🤣🤣🤣🤣🤣